Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Kristina Jonäng

Kristina Jonäng

Personbild


Regionråd

  • Ledamot i Regionstyrelsen
  • Ledamot i Regionfullmäktige
  • Ordförande i Miljönämnden
  • Ledamot i Ägarutskottet
  • Ledamot i Beredningen för hållbar utveckling
  • Ordförande i Inköpsrådet
Kontakta Kristina Jonäng

Kontakta Kristina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....