Aida Karimli

Personbild


Regionkandidat - Västra Götalands läns västra valkrets

Idag arbetar jag som näringslivsutvecklare i Ale kommun. Jag har en masterexamen inom freds- och konfliktvetenskap och har erfarenhet av att driva ett eget företag inom handel. Att vara egenföretagare har varit en resa en givande och lärorik resa, som även gett insikt i hur tufft det är att vara egenföretagare. Därför brinner jag för företagande och vill arbeta för att fler ska kunna använda sin kreativitet och potential. Då utvecklas människor och vi får ett starkare näringsliv i Västra Götaland.

Utvecklingen i det svenska politiska samtalet oroar mig djupt. Som barn till politiska flyktingar, i egenskap av att själv vara invandrare, som kvinna och inte minst som förälder - är jag genuint bekymrad över vilket samhällsklimat mina döttrar kommer att växa upp i. Därför har jag tagit steget in i politiken. Min bakgrund och resa som förälder har gett mig nya politiska prioriteringar men även ny frustration över samhällsutvecklingen. Sverige kan bättre.

Jag vill att mina barn ska växa upp i ett samhälle där vi alla har samma rättigheter, där ingen lämnas utanför. Att ständigt behöva försvara sin identitet som barn skapar en ond spiral. Som företrädare för Centerpartiet är min viktigaste ambition att arbeta för att inget barn någonsin ska behöva betvivla sin plats i vårt land, eller sin rätt att få kalla sig själv svensk - oavsett vart vi är födda eller hur vi ser ut. Jag vill se ett sammanhållet Sverige som står stadigt på en grund av öppenhet och tolerans. Ett Sverige där alla får vara med och bidra med sina unika kompetenser, drivkrafter och drömmar, till vår gemensamma välfärd. Medmänsklighet för Sverige Framåt!

Kontakta aida karimli

Kontakta aida

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.