Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Ajsela Bruncevic

Ajsela Bruncevic

Personbild


Ersättare i Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Ajsela är ersättare i Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. Nämndens uppgift är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor.

Kontakta Ajsela Bruncevic

Kontakta Ajsela

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....