Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Eva-Karin Torhem Arnell

Eva-Karin Torhem Arnell

Personbild


Ersättare i södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Eva-Karin är ersättare i den södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. Hon är även ersättare i Västarvet.

Kontakta Eva-Karin Torhem Arnell

Kontakta Eva-Karin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....