Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Gunilla Druve Jansson

Gunilla Druve Jansson

Personbild


Ordförande Psyikiatriberedningen och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla sitter som ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Därutöver sitter Gunilla som ordförande i Psykiatriberedningen som har till uppgift att bereda strategiska frågor om hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och ohälsa. Gunilla är även ordförande för den Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakta Gunilla Druve Jansson

Kontakta Gunilla

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....