Gunilla Druve Jansson

Personbild


Regionkandidat - Västra Götalands läns östra valkrets

54 år. Jag är inne på min andra mandatperiod i regionpolitiken och mitt huvudsakliga fokus är Hälso- och sjukvård. Jag halkade in på ett bananskal efter valet 2010 då jag blev vice ordförande i en Hälso- och sjukvårdsnämnd. Där föddes intresset för Hälso- och sjukvård, vilket jag gärna jobbar vidare med även kommande mandatperiod. Sitter med i HSS, Psykiatriberedningen, ordf i Östra HSN, ordf Samordningsförbundet Västra Skaraborg och Ledamot i SKL:s beredning Primärvård och äldreomsorg.

Jag vill förstärka den nära vården. För mig är det viktigt att den vård som du behöver ofta ska finnas nära dig. I din mobil, på nätet, på din vårdcentral. Är du behov av hembesök eller en fast läkarkontakt ska du ha möjlighet att få det.

Den psykiska hälsan måste bli bättre och vi behöver bli bra på egenvård för att inte hamna i destruktiva lägen, som sjukskrivning med mera. Behöver du vård ska vårdcentralen hjälpa till i första hand och behöver du ha specialistvård ska du snabbt komma intill. Vi måste se till att man inte hamnar mellan stolarna – vi behöver ha en stor soffa istället – för att få fler i psykisk hälsa istället för ohälsa.

Regionen ska arbeta mer med arbetsmarknadsfrågor och gärna ta över statens ansvar i detta. Det är så viktigt för att ha ett gott liv, där de främsta faktorerna är att ha klarat sin utbildning och kunna försörja sig själv genom arbete.

För att korta avstånden inom regionen är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik som du kan lita på i alla väder. Lika viktigt är att det finns bra vägar, såväl stora som små, med hög trafiksäkerhet för att man ska kunna bo och leva i Västra Götalandsregionens alla delar, både i staden och på landet.

Kontakta Gunilla Druve Jansson

Kontakta Gunilla

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.