Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Irene Nettéus

Irene Nettéus

Personbild


Ledamot i patientnämnd Göteborg

Irene är ledamot i Västra Götalandsregionens patientnämnd Göteborg. Patientnämnden är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare.

Kontakta Irene Nettéus

Kontakta Irene

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....