Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Kenneth Gustavsson

Kenneth Gustavsson

Personbild


Ledamot i den norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kenneth sitter som ledamot i den norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor.

Kontakta Kenneth Gustavsson

Kontakta Kenneth

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....