Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Maria Martini

Maria Martini

Personbild


Ledamot i västra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Maria är ledamot i den västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor.

Kontakta Maria Martini

Kontakta Maria

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....