Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Maritha Hagström

Maritha Hagström

Personbild


Ledamot Habilitering och hälsa

Maritha är ledamot i Habilitering och hälsa. Habilitering och Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. 

Kontakta Maritha Hagström

Kontakta Maritha

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....