Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Roland Karlsson

Roland Karlsson

Personbild


Ordförande för Kultur i Väst och ledamot i Kollektivtrafiksnämnden

Roland är ledamot i Kollektivtrafiksnämnden vars huvudsakliga uppgift är att bedriva övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i länet. Roland sitter också som ordförande för Kultur i Väst.

Kontakta Roland Karlsson

Kontakta Roland

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....