Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Regional utvecklingsstrategi

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin för 2021 - 2030 är något som diskuteras i Region Västra Götaland just nu. Utvecklingsstrategin ligger till grund för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.

Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter, utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den regionala utvecklingsstrategin går ut på remiss i februari/mars, remissbehandlas under våren och beslutas i Regionfullmäktige i slutet av 2020.

Låt kretsen vara med och påverka! Under våren besöker gärna någon från regionfullmäktigegruppen er i kretsarna för att informera om och ta emot era inspel på vad ni tycker ska finnas med i den regionala utvecklingsstrategin för 2021 - 2030.

Anordna ett möte i din krets, eller tillsammans med några av grannkretsarna Skicka ett mejl till vastragotaland@centerpartiet.se med förslag på mötesdatum samt om det är någon speciell regionpolitiker ni skulle vilja få besök av. Här kan du se vem som ingår i regionfullmäktigegruppen.

Vi ser fram emot många kloka center-inspel!

Fördjupning

Regionutvecklingsstrategin Västra Götalandsregionen har uppdraget att utveckla Västra Götaland län i samverkan med invånare, företag, civilsamhället, kommuner, högskolor/universitet och myndigheter. Regionens arbete sträcker sig brett över många områden. Det viktigaste redskapet i arbetet är den regionala utvecklingsstrategin som sträcker sig över flera år. VG2020 kallas den nuvarande strategin. https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/strategi-for-tillvaxt-och-utveckling/ Strategin kan omfatta flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, miljö och delaktighet. Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till andra program och strategier på lokal och regional nivå. Nästa strategi sträcker sig från 2021 till 2030 och utgör grunden för fördelning av EU-medel, och andra satsningar från regionens och statens sida. Mer om arbetet med den nya strategin: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/

Maria Andersson
Politisk sekreterare (C) Västra Götalandsregionen