Vården är nära dig

Alla har rätt till en likvärdig, jämlik och nära vård. Det handlar om att känna trygghet och veta att hjälp finns på nära håll, oavsett tid på dygnet eller var man bor. Som patient ska man kunna få en jämlik vård av högsta kvalitet. Alla människor ska snabbt få kvalificerad vård i ett akut läge. I Västra Götaland ska man kunna lita på att få bästa möjliga vård, utförd av skicklig och väl kvalificerad personal, utan onödig väntan.

- Cecilia Andersson
ersättare Regionstyrelsen
ledamot Hälso- och sjukvårdsstyrelsen