Vi växer tillsammans

En hållbar utveckling handlar om konkurrenskraft för att säkra jobb och globalt ansvar. En god livsmiljö och ett aktivt miljöarbete är förutsättningen för jobb och tillväxt. Centerpartiet vill ha en miljödriven utveckling i Västra Götaland.

- Kristina Jonäng
Regionråd
Ordförande i Miljönämnden