Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Grön tillväxt och jobb

Nya ideér växer bäst i en öppen miljö

Det är ditt jobb och ditt företag som bygger välfärden. Västra Götalandsregionens uppdrag är att ge förutsättningar för jobb och företag. Det gör regionen genom att vara en motor i en regional utveckling, bland annat med att delfinansiera forsknings- och innovationsprogram. Det råder kompetensbrist hos många företag. Regionen har en viktig roll att kartlägga behoven på arbetsmarknaden och ska föra samman akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Västra Götaland är en port till hela världen. De västsvenska företagen och jobben i vår region kännetecknas av hög global närvaro och jobb med högt kunskapsinnehåll. Näringslivet i Västra Götaland har en profil av högteknologisk verkstadsindustri, logistikföretag, Life Science och hälsoföretag, gröna och maritima näringar. Kännetecknande är stora företag som ligger i global framkant. Sveriges största kemiföretag finns i länet och stora delar av svensk livsmedelsproduktion sker i Västra Götaland. Andra kluster är textil, kulturella näringar samt mötes- och besöksnäring. Här finns också många små företag, exempelvis inom turism, som bär upp ett av Skandinaviens starkaste turiststråk. Dessa företag behöver bättre och mer långsiktiga villkor för att kunna leva upp till kraven från alla besökare samt för att skapa varaktiga jobb. Besöksnäringen spelar en särskilt viktig roll för unga och nyanländas möjligheter till ett första jobb. Turistrådet Västsverige ska ha resurser för att främja en positiv utveckling inom turism- och besöksnäringarna.