Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Den sociala ekonomin

Stärk den sociala ekonomin

Den sociala ekonomin är ett viktigt komplement till offentlig sektor och privata aktörer. Föreningar, folkrörelser, frivilligorganisationer och lokala utvecklingsgrupper utgör grunden i den sociala ekonomin och är viktiga för Västra Götalands utveckling. Den sociala ekonomins demokratiska grund, identitet och samanhållning är ett viktigt komplement till offentligsektor och privat näringsliv.

Centerparitet vill ha:

  •  Ett utvecklat civilsamhälle. Den sociala ekonomin skapar mervärde, arbetar för att minska utanförskapet och ge fler människor möjlighet att gå från tillfälliga jobb till varaktiga anställningar.