Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Jobb och företagande

Jobb, företagande och kompetensförsörjning

För att säkra resurser till vården på lång sikt måste intäkterna till Västra Götalandsregionen öka. Det sker genom att fler får jobb och betalar skatt. Statistiken visar att 4 av 5 jobb skapas i mindre företag. Många småföretag vill växa, men hindras av brist på kompetent arbetskraft och regelkrångel.

Centerpartiet vill ha:

  • Fungerande arbetsmarknad - Arbetsmarknaden är tudelad. Samtidigt som företag har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens har många människor svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill därför satsa på kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden.
  • Arbetskraftsinvandring - För att klara behovet av kompetensförsörjning krävs arbetskraftsinvandring till Sverige. Centerpartiet vill att Västra Götaland ska ta tillvara på den kunskap som nya svenskar har. Vi ser integration av nyanlända som avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera.
  • Validering av kunskap - Validering är ett viktigt instrument för att bekräfta kunskaper och erfarenheter på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill se ett offensivare arbete i Västra Götaland för att ta fram en stödstruktur för validering.
  • Regional arbetsmarknadspolitik - Med en decentraliserad och regional arbetsmarknadspolitik blir det lättare att göra rätt insatser, för fler jobb och bättre matchning på arbetsmarknaden. För att möta morgondagens behov av kompetent arbetskraft behövs utbildning, anpassad till den regionala och lokala arbetsmarknaden. Centerpartiet i Västra Götaland vill därför flytta ansvaret för arbetsmarknadsutbildning från stat till region. Det är närodlad arbetsmarknadspolitik.
  • Fler utbildningsmöjligheter - Den viktigaste folkhälsoinsatsen är att få ungdomar att fullfölja sina studier. Avslutade gymnasiestudier är dörröppnare till jobb eller högre utbildning. Centerpartiet vill att unga personer med ofullständiga betyg ska få en andra chans via folkhögskola eller vuxenutbildning. Därför måste folkhögskolorna i Västra Götaland få tillräckligt med resurser. Vi vill också se fler utbildningsplatser inom bristyrken.
  • Reformerad arbetsförmedling - Många privata och offentliga arbetsgivare hittar inte rätt kompetens. Västra Götalandsregionen har ansvaret att kartlägga behovet av arbetskraft, medan staten, via Arbetsförmedlingen, har ansvar för utbildning och matchning. Centerpartiet vill därför att Arbetsförmedlingens uppdrag reformeras. Arbetsförmedlingen bör endast ta beslut om individens rätt till ersättning och ansvara för kontroll av aktörer som bedriver matchning och utbildning. Låt aktörer med lokalkännedom och branschkunskap sköta matchning och utbildning.