Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Kultur


Ett brett kulturliv tillgängligt för alla

Kulturlivet ska vara en kraft för Västra Götaland med yttrandefriheten som grund. Ett rikt kulturliv är ett tecken på en bra livsmiljö och har stor betydelse för den regionala attraktionskraften. Regionen satsar mycket på barn och ungdomars kulturliv. dans, teater, musik, slöjd och andra kulturyttringar berikar våra liv och stärker sammanhållningen.

Centerpartiet vill:

  • Ha delaktighet - Alla invånare i Västra Götaland ska ha möjlighet att delta i kulturlivet utifrån sina förutsättningar. Centerpartiet vill därför bland annat att Västarvet ges i uppdrag att fortsätta utveckla metoder och miljöer för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer att ta del av kultur.
  • Arbeta för ett brett kulturliv - Ett kulturliv där nya digitala uttryck frodas sida vid sida med traditionell kultur, där kulturella och kreativa näringar blomstrar.
  • Att regionen ger förutsättningar - Regionen ska inte styra utbudet. dagens Västra Götaland är en mångkulturell region, vilket borde avspeglas i kulturlivet. Det är enskilda människor, grupper och föreningars initiativ som är grunden till kulturlivet. Centerpartiet vill att det finns förutsättningar både för amatörer och professionella konstnärer, andra fria kulturutövare, eldsjälar och ideella föreningar.
  • Se ett mångfacetterat förenings- och folkrörelseliv - Där ett bildningsarbete via studieförbund och folkhögskolor ger fler möjlighet till ett rikt och varierat liv.
  • Satsa på större kulturinstitutioner. Genom satsningar på exempelvis opera, konserthus och museer skapas mötesplatser. Här kan stora internationella uppsättningar visas. Dessa institutioner har till uppgift att nå en bred publik i hela länet.