Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Landsbygdspolitik


Landsbygden gör regionen till vinnare

Det är en positiv utveckling i hela Västra Götaland. När medel omfördelas i regionen leder det till tillväxt i alla områden, även om tillväxten är störst i Göteborgsområdet. Trots den positiva utvecklingen finns det utmaningar, speciellt inom jordbruk och landsbygdsutveckling.

Centerpartiet vill:

  • Ha helhetsansvar från myndigheter - Ett stort problem för många företag och privatpersoner verksamma på landsbygden är att ansvariga myndigheter inte tar ett helhetsansvar. Eftersom myndigheterna arbetar i stuprör vinner allt för ofta detaljer över helheten, vilket gör att hinder sätts före möjligheter. Brist på helhetsansvar gör också att ingen kan ställas till svars.
  • Satsa på naturbruksgymnasier - Centerpartiet vill stärka framtidens jord- och skogsbruk genom att fortsätta satsningen på naturbruksgymnasier, både de skolor som drivs av regionen och de friskolor som har bildats. Naturbruksskolorna har en viktig roll i att säkerställa ett miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk. Vi tycker att det är viktigt med kompetensförsörjningen inom dessa näringar och att de som vill utbilda sig inom de gröna näringarna ska ha möjlighet att göra det.
  • Utveckla de gröna näringarna - För att landsbygdens hela potential ska kunna tas tillvara måste statens detaljstyrning minka. Centerpartiet ser att både fiskenäringen samt jord- och skogsbruket skulle gynnas om det skedde en samordning med näringspolitiken på regional nivå.
  • Utveckla hela regionen - Centerpartiet star avstånd från ett bidragsorgienterat och kompensatoriskt synsätt av landsbygden. Västra Götalandsregionen arbetar utefter att land och stad är en helhet. Vi vill se ett samspel mellan land och stad, det vinner hela regionen på. På sikt behöver jordbrukspolitik och landsbygdsprogram hanteras av regionen och inte staten.