Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Grön tillväxt och trafik Vi växer tillsammans

Det är ditt jobb och företagande som bygger välfärden. Samtidigt vittnar många företag om svårigheter med att hitta kompetens. Västra Götalandsregionen har därför en viktig roll i att kartlägga behoven hos arbetsmarknaden och sammanföra akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Regionen har också i uppdrag att vara en motor i den regionala utvecklingen genom bland annat delfinansiera forskning och se till så att vi har en fungerande kollektivtrafik och infrastruktur.