Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Globalt företagande


Global industri och många småföretag

Västra Götaland är en port till hela världen. De västsvenska företagen kännetecknas av högteknologisk verkstadsindustri, logistik, Life Science, gröna och maritima näringar med hög global närvaro. Inom dessa områden finns både stora globala företag och ett myller av små företag.

Centerparitet vill ha:

  • Bättre möjligheter för turismföretagen - Västra Götaland är ett av Skandinaviens största turiststråk. Centerpartiet vill ge företagen bättre och mer långsiktiga villkor, så att de kan leva upp till de högt ställda krav som besökare ställer och för att skapa varaktiga jobb.
  • Utveckling inom turism- och besöksnäring - För att säkerställa en hållbar besöksnäring vill Centerpartiet att Turistrådet Västsverige ges resurser för att främja en positiv utveckling för företagen i Västra Götalandsregionen.