Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Infrastruktur


Framtidens infrastruktur för hållbar tillväxt

Näringslivet i Västra Götaland är starkt beroende av godstransporter på väg, järnväg och inlandssjöfart via Göteborgs hamn. Behovet av en fungerande infrastruktur är avgörande för hela Sveriges ekonomi. Därför är Västsvenska paketet samt nybyggnad av slussar i Göta älv viktigt för hela Sverige.

Centerpartiet vill se:

  • Mer resurser till järnvägen - Fler vill resa med tåg och Västra Götaland är den region i landet med störst andel undermålig järnväg i landet. Centerpartiet vill därför att regeringen tillför mer resurser till upprustning och utbyggnad av järnvägar. Det krävs statliga satsningar på Götalandsbanan, Västra stambanan, pendeltågssträckningen mellan Borås och Göteborg, via Landvetter samt dubbelspår på sträckan Oslo-Göteborg, via Öxnered.
  • En sammanhållen tågtrafik - Vi vill binda samman den regionala tågtrafiken med större orter utanför Västra Götaland som exempelvis Karlstad, Örebro, Halmstad och Jönköping.
  • Ett väl fungerande vägnät - För att klara kraven från resenärerna och minska koldioxidutsläppen måste alla typer av kollektivtrafik byggas ut. Det snabbaste sättet att bygga ut kollektivtrafiken är genom express- och stadsbussar och via landsbygdstrafiken. Därför vill centerpartiet ha ett väl fungerande vägnät i hela Västra Götaland.
  • Grön teknik - Gör Västra Götaland till testarena för ny, grön teknik. Göteborg är redan testarena för eldrivna bussar och automatiserade fordon. Här finns också stora möjligheter för elvägar och utbyggnadsalternativ till spårvägar. Centerpartiet vill bygga testarena för elvägnät.
  • Laddstolpar - Centerpartiet vill att Västra Götalandsregionen fortsätter att bygga ut laddstolpar för el på sjukhusens parkeringsplatser och vid regionens övriga arbetsplatser. Genom att göra det enklare för besökare och personal att ladda elbilar bidrar vi till utbyggnaden av laddinfrastrukturen i hela regionen. Vi vill också att regionen tar fram en karta där alla laddstolpar är utmarkerade.
  • Miljövänlig godstrafik - Centerpartiet vill stimulera miljövänlig godstrafik som kombinerar båt, tåg och väg.