Branschutveckling

Centerpartiet vill:

  • Satsa på de gröna näringarna
  • Stärka textilklustret i regionen ytterligar

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Starka brancher ska bli starkare

I Västra Götaland finns flera storföretag som verkar på en global marknad. För att skapa tillväxt i regionen behöver storföretagen och viktiga branscher ges rätt förutsättningar. Branschspecifika kluster och samarbeten måste växa sig starkare. Nya miljösmarta produkter måste utvecklas för att skapa en hållbar tillväxt.

Satsningar på gröna näringar - De gröna näringarna är viktiga för Västra Götaland. Centerpartiet vill stimulera produktutveckling för att bättre kunna ta tillvara de gröna produkterna. Vi vill också öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige och där spelar Västra Götaland en viktig roll. Centerpartiet ser potential i de maritima näringarna som kan skapa jobb och utveckling i kustnära områden.

Fokus på industri och transport - Fordonsindustrin och smarta logistiklösningar ska ha ett självklart fokus i Västra Götaland. Vision Hållbar Kemi 2030 innebär att industrin kan använda biomaterial istället för fossil råvara i sina produkter, till exempel i plastpåsar och tyger. Det ger grön tillväxt.

Starka samarbeten - Genom Textilklustret Smart Textiles ligger Västra Götaland i framkant inom textil branschen. Centerpartiet vill stärka textilklustret i regionen ytterligare. Vi vill också att de främsta satsningar som görs inom fysisk planering inom regionen ska ske genom Mistra Urban Futrure.

Fokus på Life Science - Med en globalt verksam läkemedelsindustri och tillgång till Sahlgrenska, Europas största universitetssjukhus, har regionen möjlighet att utveckla produkter inom hälsa och läkemedel. Centerpartiet ser därför att samarbeten inom Life Science är prioriterade. Det finns även stora möjligheter för innovationer och förnyelse inom offentlig sektor bland annat inom Gothia Forum och Sahlgrenska Science Park.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.