Cirkulär ekonomi

 

Centerpartiet vill:

  • Stimulera återvinning och återanvändning, exempelvis av möbler och annan utrustning
  • Främja innovationer som gynnar en cirkulär ekonomi

sol-has-bg sol-light-text

Cirkulär ekonomi

Västra Götalandsregionen ska underlätta för utveckling av den cirkulära ekonomin, istället för linjära processer som hittills dominerar. Avfall som uppstår kan istället vara en resurs i nya ekonomiska modeller. Nya affärsmöjligheter uppstår, när till exempel textilier eller plast kan återvinnas eller återanvändas. Allt fler företag analyserar hela produktens livscykel och försöker hitta nya affärsmodeller och det ska uppmuntras. Det ska vara lätt att återvinna material. I samhällsplaneringen ska vi underlätta en övergång till cirkulär ekonomi. Tillverkning av biogas möjliggör att fler branscher kan värna om miljön och möjliggör fler kretslopp inom sin produktion, exempelvis jordbruket.

Kristina Jonäng
Regionråd i Västra Götalandsregionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.