En miljödriven utveckling

Centerpartiet vill:

  • Att regionens mat ska upphandlas med ett hållbarhetsperspektiv.
  • Satsa på attraktiva innovationsmiljöer, utbildningsmöjligheter och stöd till det gröna företagandet.

sol-has-bg

En miljödriven utveckling

Centerpartiet vill ha ett aktivt miljöarbete i Västra Götalandsregionen. För Centerpartiet handlar hållbar utveckling om konkurrenskraft, för att säkra jobb i regionen och globalt ansvar för våra gemensamma resurser. En god livsmiljö och ett aktivt miljöarbete är förutsättningar för jobb och tillväxt.

Miljödriven utveckling - Vi behöver grön tillväxt i Västra Götalandsregionen. Genom att möjliggöra konkurrenskraft både för företag och på arbetsmarknaden gör vi det möjligt för västsvenska företag att växa och jobben blir fler.

Naturnära livsmiljöer - Många människor önskar sig en ny livsstil nära naturen och ställer samtidigt krav på hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Centerpartiet vill därför att Västra Götalandsregionen satsar på attraktiva innovationsmiljöer, utbildningsmöjligheter och stöd till det gröna företagandet.

Hållbarhetsperspektiv - Västra Götalandsregionen gör stora uppköp av läkemedel och mat. Centerpartiet vill förbättra dessa inköp ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kristina Jonäng
Regionråd i Västra Götalandsregionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.