Forskning och innovation

Centerapartiet vill:

  • Centerpartiet vill att regionen är en aktiv part i samarbetet mellan högskolor, universitet, näringsliv och övriga delar av samhället, för att på så sätt ge förutsättningar för utveckling inom klinisk forskning.

sol-has-bg sol-light-text

Forskning och innovation för fortsatt tillväxt och hållbar utveckling

I Västra Götaland finns flera storföretag som verkar på en global marknad. Den globala konkurrensen driver utvecklingen framåt, vilket kräver forskning och innovation. Närhet till spännande forskarmiljöer, lärosäten och kreativa företag ger jobb och framtidstro.

Innovation i framkant - För att industrierna och forskningen i Västra Götaland ska fortsätta att utvecklas och ligga i framkant globalt krävs resurser. Det är därför viktigt att Västra Götalandsregionen kan ta del av EU:s forskningsresurser.

Klinisk forskning - Västra Götalandsregionen ansvarar för hälo- och sjukvården. Ansvaret gör regionen till en viktig part inom forskningsområdet. Centerpartiet vill att regionen är en aktiv part i samarbetet mellan högskolor, universitet, näringsliv och övriga delar av samhället, för att på så sätt ge förutsättningar för utveckling inom klinisk forskning.

En stark forskningsmiljö - En stark forskningsmiljö har stor betydelse för att locka kvalificerad arbetskraft och skapa tillväxt och nya innovationer. För att Västra Götaland ska vara en attraktiv plats att flytta till krävs bra skolor, bostäder och ett spännande kulturliv.

Innovationssatsningar - Västra Götalandsregionen finansierar innovationsplattformar där entreprenörer, studenter och offentliga aktörer kan samverka för att främja fortsatt utveckling av regionen som ett kunskapsnav. Tack vara innovationssatsningar i form av Science Parks i Borås, Trollhättan, Skövde och Göteborg förbättras konkurrenskraften i hela länet. Centerpartiet vill att dessa satsningar binds ihop med tillväxtcentra i Norge framför allt Oslo/Östfold-området.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.