Miljö

En hållbar utveckling handlar om konkurrenskraft för att säkra jobb och globalt ansvar. En god livsmiljö och ett aktivt miljöarbete är förutsättningen för jobb och tillväxt. Centerpartiet vill ha en miljödriven utveckling i Västra Götaland.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Grön utveckling

Centerpartiet anser att landsbygdens hela potensial ska tas tillvara. De gröna näringarna har stora möjligheter att bidra till hållbar miljö och grön tillväxt. Skogens resurser kan bli drivmedel och nya material. Maten kan produceras och konsumeras i närområdet samtidigt som livsmedelsföretagen kan exportera till nya marknader. Landsbygdens näringsliv bidrar till entreprenörskap i form av attraktiva företag och en växande besöksnäring.

Läs mer här

Fossiloberoende

Västra Götaland har resurser som kan tjäna klimatomställningen i europa samtidigt som det ger jobb och tillväxt i Västsverige. Till skillnad från många andra regioner i Europa har Västra Götaland en särskild styrka i att både ha tillgång till industriell kompetens, en stor andel forskningsresurser, en politisk vilja till omställning och tillgång till råvaror från skogen, havet och jorden.

Läs mer här

Renare vatten

I Västsverige har vatten en särskild betydelse. De maritima näringarna har en enorm potential. Hälften av landets yrkesfiskare finns här. Många nya näringar i och vid havet håller på att etableras. Nya material och bränslen kan utvinnas ur alger och tång. Västerhavet, Vänern och Vättern är stora tillgångar för turism och besöksnäring. Havet och sjöarna är ständigt utsatta för nedskräpning och andra föroreningar. Centerpartiet anser att det behövs fler insatser för att rena haven från skräp och finna lösningar för att rensa hav och sjöar från till exempel mikroplaster och läkemedelsrest.

Läs mer här

Friluftsliv

Människor behöver tillgång till naturen för att må bra. Naturens resurser utgör en slags "bank" för människors idéutveckling, uppfinningar och lösningar på olika utmaningar. Det är viktigt att främja människors längtan efter naturupplevelser, friluftsliv och trädgårdsintresse.

Läs mer här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.