Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Västra Götalandsregionen ska underlätta för utveckling av den cirkulära ekonomin, istället för linjära processer som hittills dominerar. Avfall som uppstår kan istället vara en resurs i nya ekonomiska modeller. Nya affärsmöjligheter uppstår, när till exempel textilier eller plast kan återvinnas eller återanvändas. Allt fler företag analyserar hela produktens livscykel och försöker hitta nya affärsmodeller och det ska uppmuntras. Det ska vara lätt att återvinna material. I samhällsplaneringen ska vi underlätta en övergång till cirkulär ekonomi. Tillverkning av biogas möjliggör att fler branscher kan värna om miljön och möjliggör fler kretslopp inom sin produktion, exempelvis jordbruket.

Centerpartiet vill:

  • Stimulera återvinning och återanvändning, exempelvis av möbler och annan utrustning.
  • Främja innovationer som gynnar en cirkulär ekonomi, exempelvis inom textil och mode.