Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Friluftsliv


Friluftsliv och biologisk mångfald

Människor behöver tillgång till naturen för att må bra. Naturens resurser utgör en slags "bank" för människors idéutveckling, uppfinningar och lösningar på olika utmaningar. Det är viktigt att främja människors längtan efter naturupplevelser, friluftsliv och trädgårdsintresse. Västra Götalandsregionen äger Göteborgs Botaniska Trädgård och är en stor finansiär av Västkuststiftelsen- Därmed finns goda möjligheter på regional nivå att utveckla friluftsliv och underlätta för den biologiska mångfalden.

Centerparitet vill:

  • Öka tillgängligheten till friluftsliv.
  • Se till att Göteborgs Botaniska Trädgård får ökas internationell lyskraft och att de världsunika växtsamlingarna ska tas tillvara för såväl foskning som för att öka intresset för naturvetenskap blan elever.
  • Att Västkuststiftelsens många reservat ska utvecklas för att fler ska kunna uppleva vackra skärgårdsmiljöer. På så sätt kan fler besöka unika platser i Västra Götalands kulturlandskap.