Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Renare vatten

När andra använder havet som soptipp använder vi sopor som resurs

I Västsverige har vatten en särskild betydelse. De maritima näringarna har en enorm potential. Hälften av landets yrkesfiskare finns här. Många nya näringar i och vid havet håller på att etableras. Nya material och bränslen kan utvinnas ur alger och tång. Västerhavet, Vänern och Vättern är stora tillgångar för turism och besöksnäring. Havet och sjöarna är ständigt utsatta för nedskräpning och andra föroreningar. Centerpartiet anser att det behövs fler insatser för att rena haven från skräp och finna lösningar för att rensa hav och sjöar från till exempel mikroplaster och läkemedelsrester. När det gäller läkemedel har regionen ett särskilt ansvar för att minska läkemedelsrester och bekämpa miljöproblem vid tillverkningen. Nya samarbeten krävs mellan politik och näringsliv för att undanröja hoten mot våra vattenresurser.

Centerpartiet vill:

  • Minska onödig användning av plast och stimulera återvinning och återanvändning.
  • Ta krafttag för att kontrollera tillverkningen av läkemedel och få bort läkemedelsrester ur naturen, haven och sjöarna.
  • Satsa på strandstädning och ge Västkuststiftelsen resurser att hålla stränderna rena.
  • Skapa förutsättningar för att de maritima näringarna ska kunna växa.