Fossiloberoende

 

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta och industri
  • Satsa på miljöforskning - genom satsningar på miljöforskning för renare flyg, grön stadsutveckling, hållbar kemi och smarta textilier kan vi nå ett hållbart samhälle

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Fossiloberoende region

Västra Götaland har resurser som kan tjäna klimatomställningen i europa samtidigt som det ger jobb och tillväxt i Västsverige. Till skillnad från många andra regioner i Europa har Västra Götaland en särskild styrka i att både ha tillgång till industriell kompetens, en stor andel forskningsresurser, en politisk vilja till omställning och tillgång till råvaror från skogen, havet och jorden.

Kristina Jonäng
Regionråd i Västra Götalandsregionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.