Friluftsliv

Centerpartiet vill:

  • Öka tillgängligheten till friluftsliv
  • Se till att Göteborgs Botaniska Trädgård får ökas internationell lyskraft och att de världsunika växtsamlingarna ska tas tillvara för såväl foskning som för att öka intresset för naturvetenskap blan elever
  • Att Västkuststiftelsens många reservat ska utvecklas för att fler ska kunna uppleva vackra skärgårdsmiljöer

sol-has-bg sol-light-text

Friluftsliv och biologisk mångfald

Människor behöver tillgång till naturen för att må bra. Naturens resurser utgör en slags "bank" för människors idéutveckling, uppfinningar och lösningar på olika utmaningar. Det är viktigt att främja människors längtan efter naturupplevelser, friluftsliv och trädgårdsintresse. Västra Götalandsregionen äger Göteborgs Botaniska Trädgård och är en stor finansiär av Västkuststiftelsen- Därmed finns goda möjligheter på regional nivå att utveckla friluftsliv och underlätta för den biologiska mångfalden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.