Grön utveckling

Centerpartiet vill:

  • Att människor ska kunna bo och verka i hela regionen. När kollektivtrafiken blir bättre kan människor bo i en del av länet och arbeta i en helt annan.
  • Att maten som serveras ska vara sund, säker och hållbar.
  • Fokusera på bra djurhållning och antibiotikafritt kött i offentliga kök.
  • Köpa in och byta ut till miljövänliga och hållbara leksaker i väntrum

sol-has-bg

Centerpartiet anser att landsbygdens hela potensial ska tas tillvara. De gröna näringarna har stora möjligheter att bidra till hållbar miljö och grön tillväxt. Skogens resurser kan bli drivmedel och nya material. Maten kan produceras och konsumeras i närområdet samtidigt som livsmedelsföretagen kan exportera till nya marknader. Landsbygdens näringsliv bidrar till entreprenörskap i form av attraktiva företag och en växande besöksnäring.

Samtidigt finns det ett stort engagemang för staden och dess utveckling. I takt med förbättrad planering för växande städer söker sig en större andel av befolkningen till städer för att bo och arbeta. Det kräver en mer genomtänkt planering och mer forskning kring hållbara städer. Vilket i sin tur kräver en strategi för hur landsbygden kan få en starkare roll för jobb och boende. De gröna näringarna ska utvecklas det gynnar även städerna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.