Kollektivtrafik

 

Centerpartiet vill:

  • Att nya och hållbara bränslen ska prioriteras vid upphandling av kollektivtrafik
  • Att cykeln ska vara en del av kollektivtrafiken
  • Att biljettsystemet ska vara enkelt och upplevas rättvist

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

En kollektivtrafik som håller måttet i alla väder

Centerpartiet vill underlätta för människor att ta intressanta jobb utan att behöva flytta. Därför är utbyggnaden av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland viktigt. Vi vill att fler ska våga ställa bilen och istället resa kollektivt för att på så sätt minska köer, buller och utsläpp från trafiken.

Det ska vara enkelt att resa mellan de stora arbetsplatserna, högskolorna och de större orterna i Västsverige. Det behövs också fler smarta lösningar i landsbyggdstrafiken och utökad närtrafik, så som anroppsstyrd trafik.

Centerpartiet vill se fler digitala lösningar. Biljettsystemet ska vara enkelt och upplevas rättvist. Ökat resande ska löna sig och vid korta sträckor ska gång och cykel uppmuntras. Det är viktigt att regionen prioriterar hög kvalitét i kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionen ska ha ansvar för hela kollektivtrafiksystemet, även spårvägarna i Göteborg. För att öka kvaliéen och effektiviteten av spårvägen tycker Centerpartiet att driften kan upphandlas.

  • Hållbara bränslen - Centerpartiet vill att nya och hållbara bränslen ska prioriteras vid upphandling av kollektivtrafik. Vi vill förenkla övergången till biogas, vätgas och elektrifiering av kollektivtrafiken. Hållbara bränslen i tanken ska vara ett krav.
  • Vi vill att cykeln ska vara en del av kollektivtrafiken. Cykelvägnätet ska byggas ut och bindas samman i länet. Cykeln måste prioriteras i planeringen av hela regionen. För att fler ska våga ta cykeln krävs cykelstråk med säkra cykelbanor till skolor och arbetsplatser.
  • Centerpartiet vill ge Västtrafik i uppdrag att ta fram ett koncept för hyrcykel i anslutning till resecentrum och andra mötesplatser. Det ska vara enkelt att kliva av bussen eller ställa bilen och ta cykeln den sista biten till skola eller jobb.


Roland Karlsson
Ledamot i regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.