Renare vatten

 

Centerpartiet vill:

  • Ta krafttag för att kontrollera tillverkningen av läkemedel och få bort läkemedelsrester ur naturen, haven och sjöarna.
  • Skapa förutsättningar för att de maritima näringarna ska kunna växa.
  • Satsa på strandstädning och ge Västkuststiftelsen resurser att hålla stränderna rena.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

När andra använder havet som soptipp använder vi sopor som resurs

I Västsverige har vatten en särskild betydelse. De maritima näringarna har en enorm potential. Hälften av landets yrkesfiskare finns här. Många nya näringar i och vid havet håller på att etableras. Nya material och bränslen kan utvinnas ur alger och tång. Västerhavet, Vänern och Vättern är stora tillgångar för turism och besöksnäring. Havet och sjöarna är ständigt utsatta för nedskräpning och andra föroreningar. Centerpartiet anser att det behövs fler insatser för att rena haven från skräp och finna lösningar för att rensa hav och sjöar från till exempel mikroplaster och läkemedelsrester. När det gäller läkemedel har regionen ett särskilt ansvar för att minska läkemedelsrester och bekämpa miljöproblem vid tillverkningen. Nya samarbeten krävs mellan politik och näringsliv för att undanröja hoten mot våra vattenresurser.

Kristina Jonäng
Regionråd i Västra Götalandsregionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.