Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Nära vård
Vården är - nära dig

Centerpartiet vill att hela Västra Götaland ska utvecklas. Alla har rätt till en likvärdig och nära vård. Det handlar om att människor ska känna trygghet och veta att hjälp inte är långt borta oavsett tid på dygnet eller vart man bor. Regionen har påbörjat ett omställningsarbete, där vård som tidigare enbart utfördes på de stora sjukhusen flyttas ut till vårdcentraler och hemmet. Centerpartiet arbetar för att fler ska få en fast läkarkontakt. På så sätt kan vi nyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt och möta patienter på rätt plats i rätt tid.