Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Digitalisering i vården

Digitalisering i vården

Ny teknik ska användas i sjukvården och förenkla för patienterna. Exempel på digitalisering är påminnelser via sms, möjlighet att kommunicera med vården via mail och att boka tid på nätet. Detta ska vara en självklarhet. Det finns ett stort behov av rörlighet inom vården och använder vi systemen på rätt sätt blir tekniken viktiga verktyg för att utveckla vården. Sjukvårdsrådgivningen 1177 är viktigt för detta arbete. Det behövs också utvecklas nya e-tjänster. Hälsocoachning via appar eller på nätet kan nå målgrupper som hälo- och sjukvården inte når i vanliga fall.

Det finns fortfarande hinder för digitalisering på grund av sträng sekretess och föråldrade system. Det behövs en informationsmiljö som svarar upp mot människors förväntningar och personalens behov av ett kraftfullt arbetsredskap. Sjukvården måste därför följa den tekniska utvecklingen och skapa fler digitala vårdkontakter.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla den digitaliserade vården - Digitalisering av vård bör kunna öka tillgänglighet och trygghet. Centerpartiet vill att du alltid ska kunna få svar på frågor om olika sjukdomstillstånd digitalt. Det behövs fler digitala vårdkontakter.
  • Förnya vårdens IT-system - då kan patienter och vårdgivare enklare får åtkomst till journaler när du söker hjälp.
  • Införa e-tjänst för hälsocoachning - Patienter i Sjuhärad har redan idag tillgång till hälsocoachning som e-tjänst (hälsocoach Online). Centerpartiet vill införa detta i hela regionen.