Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Tandvård


Trygg tandvård

Alla har rätt till friska tänder. Centerpartiet vill förbättra tandvården och satsa extra på personer som har stora behov av tandvård, exempelvis äldre och sjuka. Det är viktigt att kontakten med tandläkaren inte bryts när hälsan sviktar. Centerparitet vill öka möjligheten för äldre att få hemtandvård. Vi vill också att man som patient ska få mer makt över sin tandvård. Regionen ska verka för mer konkurrens och bättre tillgänglighet. Det ska vara fortsatt möjligt att teckna avtal om tandvård till fast pris per månad för ökad trygghet, vilket folktandvården erbjuder.

Centerpartiet vill:

  • Öka möjligheten för äldre att få hemtandvård.
  • Satsa extra på patienter med stora tandvårdsbehov som äldre, sjuka och personer med funktionsvariation.
  • Utveckla konceptet hemtandvård för äldre, sköra i fler delar av regionen.
  • Göra det lättare att jämföra priser genom ett system med referenspriser.
  • Fortsatt verka för avtal med tandvård till fast pris för ökad trygghet.