Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Valfrihet


Valfrihet i välfärden

Även om vården finansieras av skattemedel och patientavgifter behöver inte regionen utföra all vård själv. Mer konkurrens leder ofta till bättre kvalitet och en mer tillgänglig vård. Centerpartiet anser att det är kvaliteten som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden, inte ägandeformen. Allt för att vi ska få så mycket välfärd som möjligt för våra skattepengar. Om antalet utförare i vården ökar, kan väntetiderna för besök och behandling kortas.

Centerpartiet vill:

  • Öppna upp för fler vårdgivare - Både privata och idéburna vårdgivare inom sjukvården kan bidra till en bättre vård. Vi ser positivt på arbetet med ökad valfrihet inom bland annat mödrahälsovården, specialisttandvården, rehabilitering och delar av specialistsjukvården.