Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Vård i hemmet


Vård i hemmet

På grund av gammal vana hänvisas idag många äldre och kroniskt sjuka i onödan till sjukhusens akutmottagningar. Väntan på akuten kan skapa oro och lidande, väntan gör ibland mer skada än nytta.

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla den mobila hemsjukvården. Det innebär att läkare från vårdcentralen och kommunens sjuksjöterskor arbetar tillsammans och kan undersöka, vårda och behandla sköra i hemmet.

För att kunna ha flexibilitet är kommunens korttidsplatser viktiga för den som behöver ha kortare vårdtid mellan sjukhusvistelse och hemgång, eller i vissa fall som avlastningsresurs för den som vårdar i hemmet.

Fler mobila specialistsjukvårdsteam med läkare och sjuksköterskor från sjukhuset, skulle öka tryggheten för våra mest sköra patienter och minska de akuta inläggningarna. Det leder till avlastning och kortare vårdköer på akutmottagnigarna.

Centerpartiet vill:

  • Öka tillgängligheten - Genom att fler läkare och sjuksköterskor gör vårdbesök i hemmet, istället för att äldre och sjuka ska behöva resa. Genom att utveckla den mobila hemsjukvården kan fler bli undersökta, vårdade och behandlade i hemmet.
  • Öka antalet mobila specialistsjukvårdsteam - På så sätt kan fler sköra få behandling i hemmet. Samtidigt skulle tryggheten öka för våra mest sköra patienter och minska de akuta inläggningarna. Det leder till avlastning och kortare köer på akutmottagningen.