Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Sjukhusvård


Vi är trygga tillsammans

Alla människor ska kunna känna trygghet i att snabbt få kvalificerad vård i akuta lägen. Det avgör om man kan rädda liv. Kvalificerad vård kräver koncentration av vård. I Västra Götaland ska du kunna lita på att du får bästa möjliga vård, utförd av skicklig och väl kvalificerad personal.