Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Förlossningsvård


Förlossningsvård i världsklass

Förlossningsvården i Västra Götaland håller mycket hög klass. Den samlade kompetensen som finns i våra fyra förlossningsmottagningar och neonatalavdelningar bidrar till att andelen förlossningsskador i vår region är betydligt lägre än rikssnittet. Det finns ändå flera viktiga förbättringsområden. Många gånger separeras mammor och nyfödda vid komplikationer eller sjukdom, som kräver intensivvård. Alla kvinnor får inte det amningsstöd de skulle behöva. Det är inte ovanligt att nyblivna föräldrar drabbas av depression efter en förlossning. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla hela vårdkedjan, från första besöket hos mördravården, till förlossningsvård och eftervård.

Centerpartiet vill:

  • Ha fortsatt tillgänglig, nära och trygg förlossningsvård i världsklass.
  • Att mammor och nyfödda i högsta möjliga mån ska kunna få samvård vid komplikationer, så att de inte behöver skiljas direkt efter födseln.
  • Att alla som vill, ska få det amningsstöd de behöver.
  • Utöka stöd och uppföljning till nyblivna föräldrar för att motverka depressioner och psykisk ohälsa