Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Universitetssjukhus


Universitetssjukhus i världsklass

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, är ett av Europas största universitetssjukhus. Sjukhuset har ansvar för högspecialiserad vård i Västra Götaland och även flera sjukvårdsspecialiteter för hela Sverige. De för också ut kunskap om nya metoder till andra sjukhus inom regionen. Stark forskningsmiljö har stor betydelse, för att locka kvalificerad arbetskraft, skapa tillväxt och inte minst rädda fler liv. I regionen finns god tillgång till hög kompetens och stor kreativitet. Tillsammans med högskolor, universitet, näringsliv och övriga delar av samhället ges förutsättningar för nya innovationer, ökad export och ökad tillväxt i länet.

Centerpartiet vill:

  • Ge Sahlgrenska International Care, som säljer vård till utomeuropeiska patienter, utökade möjligheter att exportera sina tjänster både inom vård och behandling, men också inom utbildning.