Trafik

Näringslivet i Västra Götaland är starkt beroende av godstransporter på väg, järnväg och inlandssjöfart via Göteborgs hamn. Behovet av en fungerande infrastruktur är avgörande för hela Sveriges ekonomi.

sol-has-bg

Kollektivtrafik

Centerpartiet vill underlätta för människor att ta intressanta jobb utan att behöva flytta. Därför är utbyggnaden av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland viktigt. Vi vill att fler ska våga ställa bilen och istället resa kollektivt för att på så sätt minska köer, buller och utsläpp från trafiken.

Läs mer här

Järnvägar

Fler vill resa med tåg och Västra Götaland är den region i landet med störst andel undermålig järnväg i landet. Centerpartiet vill därför att regeringen tillför mer resurser till upprustning och utbyggnad av järnvägar. Det krävs statliga satsningar på Götalandsbanan, Västra stambanan, pendeltågssträckningen mellan Borås och Göteborg, via Landvetter samt dubbelspår på sträckan Oslo-Göteborg, via Öxnered.

Vi vill binda samman den regionala tågtrafiken med större orter utanför Västra Götaland som exempelvis Karlstad, Örebro, Halmstad och Jönköping.

Laddstolpar

Centerpartiet vill att Västra Götalandsregionen fortsätter att bygga ut laddstolpar för el på sjukhusens parkeringsplatser och vid regionens övriga arbetsplatser. Genom att göra det enklare för besökare och personal att ladda elbilar bidrar vi till utbyggnaden av laddinfrastrukturen i hela regionen. Vi vill också att regionen tar fram en karta där alla laddstolpar är utmarkerade.

Cykelvägar

För att klara kraven från resenärerna och minska koldioxidutsläppen måste alla typer av kollektivtrafik byggas ut. Det snabbaste sättet att bygga ut kollektivtrafiken är genom express- och stadsbussar och via landsbygdstrafiken. Därför vill centerpartiet ha ett väl fungerande vägnät i hela Västra Götaland.

Läs mer här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.