Cykelvägar

Centerpartiet vill:

  • Att cykeln ska vara en del av kollektivtrafiken
  • Bygga fler säkra cykelstråk
  • Ta fram ett koncept för hyrcykel i anslutning till resecentrum

sol-has-bg sol-light-text

Utbyggnad av cykelvägar - Vi vill att cykeln ska vara en del av kollektivtrafiken. Cykelvägnätet ska byggas ut och bindas samman i länet. Cykeln måste prioriteras i planeringen av hela regionen.

Säkert resande - För att fler ska våga ta cykeln krävs cykelstråk med säkra cykelbanor till skolor och arbetsplatser.

Närhet till hyrcykel - Centerpartiet vill ge Västtrafik i uppdrag att ta fram ett koncept för hyrcykel i anslutning till resecentrum och andra mötesplatser. Det ska vara enkelt att kliva av bussen eller ställa bilen och ta cykeln den sista biten till skola eller jobb.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.