Kollektivtrafik

Centerpartiet vill:

  • att restiden blir möjlig arbetstid med bredband och komfort.
  • förenkla övergången till biogas, vätgas och elektrifiering av kollektivtrafiken
  • se fler digitala lösningar för biljettsystemet

sol-has-bg sol-light-text

En kollektivtrafik som håller måttet i alla väder

Centerpartiet vill underlätta för människor att ta intressanta jobb utan att behöva flytta. Därför är utbyggnaden av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland viktigt. Vi vill att fler ska våga ställa bilen och istället resa kollektivt för att på så sätt minska köer, buller och utsläpp från trafiken.

Enkelt resande - Det ska vara enkelt att resa mellan de stora arbetsplatserna, högskolorna och de större orterna i Västsverige. Det behövs också fler smarta lösningar i landsbyggdstrafiken och utökad närtrafik, så som anroppsstyrd trafik. Centerpartiet vill att restiden blir möjlig arbetstid med bredband och komfort.

Regionalt ansvar - Västra Götalandsregionen ska ha ansvar för hela kollektivtrafiksystemet, även spårvägarna i Göteborg. För att öka kvaliéen och effektiviteten av spårvägen tycker Centerpartiet att driften kan upphandlas.

Hållbara bränslen - Centerpartiet vill att nya och hållbara bränslen ska prioriteras vid upphandling av kollektivtrafik. Vi vill förenkla övergången till biogas, vätgas och elektrifiering av kollektivtrafiken. Hållbara bränslen i tanken ska vara ett krav.

Smidigt biljettsystem - Det ska vara enkelt att köpa biljett till buss-eller spårvagnsresan. Centerpartiet vill se fler digitala lösningar. Biljettsystemet ska vara enkelt och upplevas rättvist. Ökat resande ska löna sig och vid korta sträckor ska gång och cykel uppmuntras. Det är viktigt att regionen prioriterar hög kvalitét i kollektivtrafiken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.