Digitalisering i vården

 

Centerpartiet vill:

  • Utveckla den digitaliserade vården
  • Förnya vårdens IT-system
  • Införa e-tjänst för hälsocoahning

sol-has-bg sol-light-text

Digitalisering i vården

Ny teknik ska användas i sjukvården och förenkla för patienterna. Exempel på digitalisering är påminnelser via sms, möjlighet att kommunicera med vården via mail och att boka tid på nätet. Detta ska vara en självklarhet. Det finns ett stort behov av rörlighet inom vården och använder vi systemen på rätt sätt blir tekniken viktiga verktyg för att utveckla vården. Sjukvårdsrådgivningen 1177 är viktigt för detta arbete. Det behövs också utvecklas nya e-tjänster. Hälsocoachning via appar eller på nätet kan nå målgrupper som hälo- och sjukvården inte når i vanliga fall.

Det finns fortfarande hinder för digitalisering på grund av sträng sekretess och föråldrade system. Det behövs en informationsmiljö som svarar upp mot människors förväntningar och personalens behov av ett kraftfullt arbetsredskap. Sjukvården måste därför följa den tekniska utvecklingen och skapa fler digitala vårdkontakter.

Katarina Lundin
Ledamot i regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.