Förlossningsvård

 

Centerpartiet vill:

  • Att mammor och nyfödda i högsta möjliga mån ska kunna åf samvård vid komplikationer, så att de inte behöver skiljas direkt efter födseln
  • Att alla som vill ska få det amningsstöd de behöver
  • Utöka stöd och uppföljning till nyblivna föräldrar för att motverka depressioner och psykisk ohälsa

sol-has-bg

Förlossningsvård i världsklass

Förlossningsvården i Västra Götaland håller mycket hög klass. Den samlade kompetensen som finns i våra fyra förlossningsmottagningar och neonatalavdelningar bidrar till att andelen förlossningsskador i vår region är betydligt lägre än rikssnittet. Det finns ändå flera viktiga förbättringsområden. Många gånger separeras mammor och nyfödda vid komplikationer eller sjukdom, som kräver intensivvård. Alla kvinnor får inte det amningsstöd de skulle behöva. Det är inte ovanligt att nyblivna föräldrar drabbas av depression efter en förlossning. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla hela vårdkedjan, från första besöket hos mördravården, till förlossningsvård och eftervård.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.