Funktionsvariation

Centerpartiet vill:

  • Öka personers delaktighet vid val av hjälpmedel
  • Uppmuntra fler och mindre företag att delta i de upphandlingar som regionen gör

sol-has-bg sol-light-text

Ökad valfrihet för personer med funktionsvariation

Många personer med funktionsvariationer är beroende av att det finns bra hjälpmedel. Det ökar livskvaliteten och är en förutsättning för många att kunna arbeta och vara delaktiga i samhället. Regioenen har ett delat ansvar med kommunerna om att tillhandahålla hjälpmedel.

Centerparitet vill öka delaktigheten för personer som behöver hjälpmedel. Det är viktigt att de som är i behov av hjälpmedel är delaktiga i valet av hjälpmedel för att det ska ge stöd och öka möjligheten till full tillgänglighet i samhället. Regionen ska verka för mångfald av aktörer genom att skapa rättvisa förutsättningar där även mindre företag kan vara aktuella vid inköp av hjälpmedel.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.