Kompetensförsörjning i vården

 

Centerpartiet vill:

  • Anställa fler undersköterskor och servicepersonal för att avlasta läkare och sjuksköterskor
  • Låta sjuksköterskor och undersköterskor vidareutbilda sig på arbetstid
  • Att all vårdersonal ska utbildas och ha kunskap om sexualbrott, våld mot barn och vpld i nära relationer

sol-has-bg

Kompetensförsörjning i vården

Sverige har aldrig tidigare haft så många utbildade läkare och sjuksköterskor som idag, men flera väljer att inte jobba kliniskt inom den landstingsdrivna sjukvården. Att locka fler läkare och sjuksköterskor till vården är viktigt för att öka kvaliteten och korta vårdköerna. Genom en långsiktig kompetensförsörjning kan vi minska beroendet av bemanningspersonal. Första steget har varit att höja OB-ersättningen på kvällar, helger och nätter för vårdpersonal. Västra Götalandsregionen behöver fler personal med specialistkompetens. Vi behöver också ta tillvara på den kompetens som finns bland nyanlända personer med vårdutbildning. Alla som regionen anställer och som utbildats till läkare, tandläkare eller sjuksköterska i ett annat land, ska få kompletterande utbildning genom Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård PLUS. Det behövs en mångfald av arbetsgivare för att ge vårdpersonalen möjlighet att välja arbetsgivare. Västra Götalandsregionen ska fortsätta att erbjuda medarbetare olika löneförmåner och möjlighet till både löne- och karriärstegar. Bra arbetsmiljö och inflytande på sin arbetsplats är förutsättningar för att fler ska vilja jobba inom vården. För att säkra specialistkompetens är utbildningstjänster där sjuksköterskor får läsa vidare till specialistsjuksköterska på arbetstid en viktig satsning. Centerpartiet vill även utöka den till undersköterskorna.

För att göra vårdyrket mer attraktivt och ta tillvara på personalens kompetens behöver vi sträva efter att alla alltid jobbar på toppen av sin kompetens, med andra ord rätt person på rätt plats. Vi vill därför fortsatt satsa på uppgiftsväxling för personalgrupper. Det kan exempelvis innebära att lokalvårdare städar sjukhusen i stället för vårdpersonal, eller att läkare får ökat administrativt stöd av läkarsekreterare. På så sätt kan vårdpersonalen fokusera på patienterna. Våldet i samhället identifieras och tenderar att öka. Därför vill vi att all vårdpersonal ska utbildas och ha kunskap om sexualbrott, våld mot barn och våld i nära relationer, samt sexuella övergrepp och våld på arbetsplatsen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.